استاندار هرمزگان: بسته‌های ویژه توسعه ابوموسی طراحی شده است


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان گفت: بسته‌های ویژه در خصوص مسائلی همچون تردد، مشوق سکونت، ایجاد شغل و محیط اقتصادی برای ابوموسی طراحی و تدوین شده است که می‌تواند به توسعه هرچه بیشتر این جزیره کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122237/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA