استقبال بی‌نظیر مردم خراسان جنوبی از آیت الله رییسی معاندان نظام را مایوس کرد


تهران – ایرنا -رییس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی، استقبال بی نظیر مردم خراسان جنوبی از رییس جمهور را موجب مایوس شدن دشمنان عنوان کرد و گفت: با آغاز دور دوم سفرهای استانی رییس جمهور مردم به تحقق وعده‌های دولت سیزدهم امیدوارتر شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972259/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85