استقبال پزشکیان از افتتاح ایرنای آذری: رسانه جلوی جریان‌های مخرب را می‌گیرد


تهران – ایرنا – نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با استقبال از آغاز به کار بخش زبان آذری خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار کرد: کارکرد رسانه در روابط ایران و آذربایجان می تواند ممانعت از بزرگنمایی جریان‌های خبری حاشیه ای و تقویت ارتباطات دو کشور بر بستر اتفاقات واقعی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177430/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8