استیضاح رای نیاورد/ فاطمی امین در وزارت صمت ابقا شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه پس از بررسی طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابقای وی در صدر این وزارتخانه کلیدی دولت موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929460/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D8%AF