استیضاح وحیدی را به صلاح نمی‌دانم/ اولویت نمایندگان حل مشکلات کشور باشد


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه استیضاح وحیدی را به صلاح نمی‌دانم، اظهار داشت: نمایندگان اولویت کار خود را بر رفع مشکلات کشور بگذارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191980/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA