استیضاح وزیر صمت به کمیسیون صنایع ارجاع نشده است/ در این مورد چیزی نشنیدم


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد شایعه استیضاح وزیر صمت گفت: در این مورد چیزی نشنیندم، استیضاحی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978995/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF