اصرار نمایندگان بر تناسبی‌شدن انتخابات مجلس/طرح دوباره به مجمع تشخیص ارجاع شد


تهران- ایرنا- با اصرار نمایندگان در خصوص رفع ایراد شورای نگهبان به تناسبی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، مصوبه مذکور برای بار دوم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152746/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9