اصلاحیه طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس بررسی می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده شاهین شهر با بیان اینکه اصلاحیه طرح بیمه کارگران ساختمانی به زودی در صحن بررسی می‌شود، گفت: مردم اکنون در زمینه اخذ پروانه و بیمه کارگران ساختمانی با مشکل مواجه هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191727/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF