اعتراف بی‌حاصل و شگرد نخ‌نما برای بقا در قدرت/ ملت یقه بانیان وضع موجود را رها نمی‌کند


تهران- ایرنا- دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با اعتراف دیرهنگام که حاصلی برای مشکلات جامعه ندارد، اظهاراتی را بیان کرده که به اعتقاد نمایندگان ملت و فعالان سیاسی بیشتر به نوش دارو بعد از مرگ سهراب و شگردی نخ نما برای فرار از پاسخگویی و فریب افکار عمومی در جهت بقا در قدرت می ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966178/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AE-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86