اعزام ۷۵ درصد نیروهای متخصص به مناطق کم برخوردار/رشد ۵۰ درصدی پذیرش رشته‌های فوق تخصصی


تهران- ایرنا- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان توزیع نیروی پزشکی و دندانپزشکی در مناطق مختلف کشور در سال ۱۴۰۱ را حدود ۱۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: ۷۵ درصد از نیروهای متخصص و فوق تخصص رشته‌های پزشکی به مناطق کمتر برخوردار اعزام شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079610/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C