اعضای سازمان نظام مهندسی فاقد بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرند


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی جزییات لایحه برنامه هفتم، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را موظف کردند تا حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299554/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF