اعضای ناظر مجلس در مجامع شوراهای مختلف انتخاب شدند


تهران – ایرنا – مجلس شورای اسلامی نمایندگان ناظر در کارگروه تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، هیات حل اختلاف، کمیته هماهنگی اشتغال، شورای نظارت بر مدارس دولتی و غیردولتی، شورای معادن، شورای فرهنگ عمومی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه را انتخاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013859/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF