اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از زیرساخت‌های جزیره ابوموسی بازدید کردند


بندرعباس – ایرنا – رییس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پس از ورود به جزیره ابوموسی و حضور در گلزار شهدا، از زیرساخت‌ها و تاسیسات شهری این جزیره بازدید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121620/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF