اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مشخص شدند


تهران- ایرنا- اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشخص شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297316/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF