اغتشاشات به بازار بورس، طلا و ارز آسیب زد/هدف بانیان آشوبها توقف چرخه رشد اقتصادی بود


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هدف بانیان آشوب‌ها را  آسیب زدن به چرخه اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: اغتشاشات به تولید و معیشت مردم آسیب وارد  می کند


منبع: https://www.irna.ir/news/84972405/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81