افتتاح آذری ایرنا تقویت کننده روابط تهران و باکو است


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی، افتتاح وب سایت آذری ایرنا را تقویت‌کننده روابط با جمهوری آذربایجان دانست و گفت: از ظرفیت رسانه باید در توسعه مناسبات سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی استفاده کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177370/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA