افزایش درآمدهای نفتی در سایه دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم بدون توافق هسته‌ای


تهران – ایرنا – افزایش فروش نفت، تسویه بدهی‌های گازی، توسعه ساخت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها در آب‌های فراسرزمینی بخشی از توفیقات‌ و نتایج‌ دیپلماسی فعال و پویای انرژی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186726/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86