اقدامات دولت بی‌سابقه بود/ کام زائران اربعین شیرین شد


تهران – ایرنا – عضو هیات اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به عراق گفت: مشاهدات میدانی حاکی از تلاش حداکثری همه ارکان مسوول جمهوری اسلامی ایران و دولت عراق برای تکمیل راه‌های منتهی به مرزها، ارائه گذرنامه ویژه اربعین، تسهیل بی سابقه دریافت ارز و عبور سریع زائران از مرزها و جلوگیری از معطلی داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223584/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF