اقدام هیجانی اروپا علیه سپاه، خودزنی است/ هشدار به سران قاره سبز


تهران- ایرنا- نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام پارلمان اروپا در طراحی پیش‌نویس قطعنامه قراردادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، خودزنی سیاسی است که دامن آنها را خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003366/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87