الحاق دو بند نفتی به قانون بودجه برای تأمین کسری اعتبارات و پرداخت یارانه‌ گندم


تهران – ایرنا – دولت با ارسال اصلاحیه‌ دوفوریتی از مجلس خواست که دو بند جدید نفتی با محوریت تأمین کسری اعتبارات و اجرای طرح‌های زیربنایی همچون توسعه نیروگاه‌های اتمی از طریق فروش نفت توسط اشخاص حقوقی به قیمت روز و تأمین کسری منابع پرداخت یارانه خرید تضمینی گندم به قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اضافه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191120/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA