الهیان: اقدامات دولت سیزدهم آینده‌نگرانه و زیربنایی است


تهران-ایرنا-عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تمجید رهبر انقلاب از اقدامات دولت سیزدهم را نقطه مثبت کارنامه این دولت برشمرد و گفت: با رویکرد آینده‌نگرانه دولت سیزدهم، اقدامات اساسی و زیربنایی صورت گرفته که شاید در کوتاه مدت و زندگی روزمره ملموس نباشد اما مردم اثرات این خدمات را در آینده نزدیک لمس خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216108/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA