الهیان: کشورهای اسلامی محاکمه اسراییل را در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کنند


تهران – ایرنا – دبیرکل جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی گفت:‌ نهادهای قضایی کشورهای اسلامی محاکمه اسراییل را در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296566/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C