امنا: انتخابات ۱۱ اسفند صورتبندی جدید جبهه انقلاب را رقم زد


تهران- ایرنا- ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اعلام کرد: انتخابات ۱۱ اسفند تحولی جدید، نوزایی و تجدید حیاتی برای جبهه مردمی انقلاب اسلامی هم بود که صورت‌بندی جدیدی در ساختار و محتوای این جبهه رقم زد. پایه‌گذاری عبور از پدرخواندگی‌ها و ایجاد ساختار شاخص‌محوری در برابر شخص‌محوری و قبیله‌گرایی از دستاوردهای این انتخابات بود


منبع: https://www.irna.ir/news/85406906/%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF