امنیت غذایی و مشکلات گاز صنایع کشور در کمیسیون‌های مجلس بررسی می‌شود


تهران – ایرنا – بررسی امنیت غذایی و ذخایر استراتژیک کشور و مشکلات گاز صنایع و شرکت‌های پتروشیمی در کمیسیون‌های امنیت ملی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965838/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C