امکان ادغام یا انحلال ایرلاین‌ها فراهم شد/بازنگری ضوابط حمل و نقل هوایی


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس سازمان هواپیمایی کشوری را مکلف به بازنگری در ضوابط صنعت حمل و نقل هوایی و تصویب آن در شورای عالی هواپیمایی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296797/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88