امکان ثبت قراردادهای مسکن در اپلیکیشن‌های املاک فراهم شد/ ایجاد بیمه جدید «اجاره مسکن»


تهران – ایرنا – با رأی نمایندگان مجلس سکوها و پلتفرم‌های املاک امکان ثبت قراردادهای املاک را با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهند یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126636/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF