امیرعبداللهیان: ابتکارات عمان برای بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات برجام را دریافت کردیم


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه درباره دیدارش با همتای عمانی، گفت: مسقط با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌ها برای بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان در برجام تلاش می‌کند و در این رابطه هم ابتکاراتی از طرف عمان مطرح شد که مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175134/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA