امیرعبداللهیان: مقاومت در حال تنظیم فشار بر صهیونیست‌ها و حامیانش است


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح حضور وزیر امورخارجه در این کمیسیون گفت: امیرعبداللهیان در این نشست تاکید کرد که گروه‌های مقاومت هوشمندانه در حال تنظیم فشار بر صهیونیست‌ها و حامیانش هستند و ظرفیت‌های فعال نشده زیادی وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296333/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4