انتخابات در ۱۶ حوزه به دوردوم کشید/۲۰۱ نماینده مجلس و ۴۸ نماینده خبرگان مشخص شدند


تهران- ایرنا- سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: ۲۰۱ نماینده تا این لحظه به مجلس راه یافتند و نتایج نهایی انتخابات در ۱۸ استان اعلام شده و تعداد منتخبات معرفی شده مجلس خبرگان ۴۸ نفر هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406002/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B0%DB%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%DB%B4%DB%B8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87