انتخابات مجلس دوازدهم «نه بزرگ» به چهره‌های تکراری بود


تهران- ایرنا- منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، رأی مردم در انتخابات مجلس را نه بزرگ به پدرخوانده‌ها و چهره‌های تکراری عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405762/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF