انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای معادن استان‌ها


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر در شورای معادن استان‌ها را انتخاب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036718/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7