انتخاب عنوان «مهار تورم و رشد تولید» هدف گذاری کلان اقتصاد ایران را مشخص کرد


تهران – ایرنا- سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: رهبر انقلاب با طرح شعار مهار تورم و رونق تولید هدف گذاری  بسیار دقیق  برای اقتصاد کشور ترسیم کردند که امیدواریم با تحقق آن مردم از منافع آن بهره‌مندشوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062796/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86