انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها به صورت‌ الکترونیکی انجام می‌شود

هیأت رئیسه موظف است پیش‌بینی‌های لازم را برای عدم امکان دسترسی به آرای رأی دهندگان فراهم کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894347/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA

به گزارش خبرنگارپارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی با ماده واحده این طرح با ۱۶۳ رأی  موافقت کردند.

ماده واحده طرح مذکور به شرح زیر است: هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌تواند انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها را با دستگاه‌ الکترونیکی انجام دهد.