انتقادات نمایندگان از هزینه‌های بالای تولید محصولات کشاورزی


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس در جلسه بررسی گزارش«مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج» نظرات خود را در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم، واردات برنج و نیز علل رشد قیمت گوشت مرغ با وزیر جهاد کشاورزی در میان گذاشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179178/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C