انتقاد یک نماینده از دخالت قالیباف در عزل و نصب مدیران دولتی


نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارشات نگران کننده‌ای‌ در خصوص مداخلات در عزل و نصب‌های مدیران و امور دیگر به گوش می‌رسد که یکی از آن‌ها، مربوط به شایعات گسترده مداخله رئیس در برکناری دبیر مناطق آزاد کشور است. انتظار می‌‎رود در این زمینه شفاف سازی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944848/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C