انتقال مالکیت برای تسویه بدهی دولت ممنوع شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، دولت از دادن مالکیت شرکتها برای رد دیون ممنوع و تاکید شده اگر دولت می‌خواهد شرکتی را برای رد دیون مدنظر قرار دهد، باید آن را  در فرایند قیمت‌گذاری بورس واگذار کرده و مبلغ آن به شرکت و یا صندوقی که از دولت طلب دارد، بدهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173009/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF