اندیشکده حکمرانی استان‌ها به‌عنوان بازوی مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد می‌شود


اردبیل – ایرنا – معاون پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: طبق رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس، اندیشکده‌های حکمرانی استان‌ها را راه‌اندازی می‌کنیم تا هم از ظرفیت نخبگان و اندیشمندان تمام مناطق استفاده شود و هم به عنوان بازوی تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس عمل کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142112/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3