انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت اجازه قدرت نمایی به آمریکا نمی‌دهد


تهران- ایرنا-رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پس از گذشت چهار دهه از تحولات انقلاب، امروز انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت از شبه قاره هند تا حاشیه مدیترانه ایستاده و اجازه قدرت‌نمایی به آمریکا در منطقه را نمی‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972558/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF