اژه‌ای با اختلاف‌افکنان بین قوا برخورد کند/ابطال حکم معاون رییس‌جمهور امکان‌پذیر نیست


تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رییس قوه قضاییه باید با اختلاف افکنان بین قوا برخورد کند، گفت: ابطال حکم معاون رییس‌جمهور امکان‌پذیر نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165994/%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1