ایرادات شورای نگهبان به «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی» رفع شد

الف – نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی، از جمله نشر مطالب الحادی و اهانت به مقدسات مذهبی.

پ- اَعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افتراء، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و هرنوع اعمال منافی عفت.

ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی ‌باشد؛ از جمله جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، انتشار و افشای اسناد طبقه بندی شده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم و غصب عناوین و مشاغل.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز – سه‌شنبه ۱۷ آبان – مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی- تخصصی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

تبصره ۱- در بندهای «الف»، «ب» و «پ» صرفاً پس از محکومیت قطعی از سوی مراجع قضایی، کارگروه صلاحیت رسیدگی به جهات تخلف را خواهد داشت. اقدامات کارگروه که نافی حکم قطعی برائت باشد بلا اثر است.همچنین نمایندگان موافقت کردند در راستای رفع تذکر شورای نگهبان، در تمام متن گزارش واژه «کارگروه» جایگزین «کمیته» شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936423/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C

ماده ۱۵ – در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر، کارگروه می‌بایست ضمن احراز تخلف نسبت به اعمال یکی از موارد مندرج در ماده ۱۷ اقدام نماید:

بر اساس این گزارش موارد اصلاحی به شرح زیر است: