ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۲ این هفته بررسی می‌شود


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی خبر داد و گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس هم در دستور کار نمایندگان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053213/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF