ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح آیین نامه داخلی مجلس رفع شد


تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان مصوبه «اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس» را که به سازوکار بررسی لایحه بودجه سالانه کل کشور اختصاص دارد، اصلاح کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968697/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%B9