ایران و روسیه به دنبال توقف ماشین کشتار صهیونیست‌ها در غزه هستند


مسکو-ایرنا- رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه یکی از مهم‌ترین اهداف سفر اعضای این گروه به مسکو را تلاش برای توقف ماشین کشتار بی‌امان صهیونیست‌ها در غزه و سرزمین‌های اشغالی عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299589/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF