ایرنای آذری، سوءتفاهم‌ها در روابط تهران و باکو را به حداقل می رساند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با استقبال از اقدام ایرنا در راه اندازی وب سایت ایرنای آذری و بازگشایی دفتر ایرنا در باکو گفت: این اقدامات، گام مثبتی در توسعه تعاملات دو کشور بوده و سوءتفاهم‌ها را در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی به حداقل می‌رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177499/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C