بازگشت ۳۲۰۰ میلیارد تومان به خزانه با پیگیری کمیسیون اصل نود


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های انجام شده، مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تولید توزیع و تامین کالای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی به میزان ۳۲۰۰ میلیارد تومان به خزانه بازگشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995112/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%B3%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF