بانیان وضع موجود عامدانه خزانه دولت را بدهکار کردند

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به عملکرد مالی دولت قبل گفت: دولت روحانی ۵۰ هزار میلیارد تومان تنخواهی که برای کل سال مالی در نظر گرفته شده بود تا دولت در مواقع ضروری از آن استفاده کند را در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ به مصرف رساند.

کوچکی‌نژاد اظهار داشت: ما باید بدانیم که همه دولت‌ها به دولت دوازدهم و چه دولت سیزدهم، دولت جمهوری اسلامی هستند و هیچ دولتی نباید تمام پل‌ها را برای ادامه مسیر دولت بعد خراب کند و دولت بعد را با زحمت و چالش مواجه سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84878431/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AFوی خاطرنشان کرد: این منابع مالی برای کل سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود که متاسفانه در سه ماه نخست توسط دولت دوازدهم به مصرف رسید و دولت سیزدهم با خزانه‌ای بدهکار مواجه شد.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: تیم اقتصادی دولت روحانی می‌دانستند که این اقدامات چه وضعیت و شرایط سختی را برای دولت بعد به وجود می‌آورد و عالمانه و آگاهانه دست به این کار می‌زدند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای دولت پیش‌بینی کرده بود که از این طریق بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را در طول سال تامین کند که دولت دوازدهم در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ همه این اوراق را فروخته و منابع مالی حاصل از آن را به مصرف رسانده بود.

کوچکی‌نژاد اظهار داشت: مضاف بر این مبلغی که به عنوان ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود که مصادف با ماه‌های پایانی کار دولت  دوازدهم با مصرف رسید.