باهنر و مطهری گزینه‌های اعتدالی‌ها برای سرلیستی در تهران/ فهرست ۳۰ نفره می‌دهیم


تهران- ایرنا- یک نماینده ادوار مجلس گفت: اعتدالیون در تهران با سرلیستی «محمد رضا باهنر» یا «علی مطهری» برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران لیست خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85385214/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA