بحران تصمیم‌گیری در واشنگتن/ پرونده اتهامات پادمانی ایران باید بسته شود

ایران بر بسته شدن پرونده اتهامی پادمانی در مذاکرات اصرار دارد

نماینده مردم شیراز سه شرط لغو کامل تحریم‌ها ، پذیرفتن تضمین و بسته شدن پرونده پادمانی را خواسته‌های بحق ملت ایران خواند و تاکید کرد: باید کشورهای اروپایی آمادگی کامل برای  لغو تحریم‌ها داشته باشند و تضمین دهند که نقض عهد نمی‌کنند و برای همیشه موضوع اتهامی پرونده پادمانی ایران را می بندند.

ابراهیم عزیزی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد روند مذاکرات برای لغو تحریم ها بیان داشت: جمهوری اسلامی از ابتدای مذاکرات وین با هدف لغو تحریم ها مواضع خود را صریح و شفاف بیان کرده است  و راهبردهای جمهوری اسلامی در این مسیر روشن و مشخص است.

  نماینده مردم شیراز تصریح کرد: لغو موهومی مذاکرات با این وعده که در آینده امکان لغو تحریم‌ها وجود دارد، برای ایران قابل پذیرش نیست.هدف  اصلی لغو کامل تحریم هاست که باید محقق شود.

لغو کامل تحریم‌ها، پذیرفتن تضمین و بسته شدن پرونده پادمانی  خواسته های بحق ملت ایران است

 نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ایران راهبردهای تعریف شده خود را خطوط قرمز تلقی می‌کند و از آنها عبور نخواهد کردگفت:موضوع اصلی رفع تحریم‌ها باید در مسیر مذاکرات به صورت شفاف و روشن تعیین تکلیف شود و طرف غربی باید از هرگونه ابهامی در روند مذاکرات پرهیز کند.

عزیزی در مورد درخواست  تضمین برای مذاکرات بیان داشت: جمهوری اسلامی بارها به دنیا اثبات کرده است که به تعهدات خود پایبند است اما طرف مذاکره اروپا و آمریکا عهدشکن است و به تعهداتش عمل نمی‌کند، لغو تحریم‌ها برای ایران مهم است اروپا و آمریکا باید در این مورد تضمین دهند.

عزیزی عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات برجامی را مثبت ارزیابی کرد و گفت:وزرات امور خارجه، مجری سیاست‌های نظام  است و خود به تنهایی سیاستگذار نیست و در طول این ایام به عنوان مجری سیاست ها خوب عمل کرده است و راهبردهای نظام اسلامی  را در طول مذاکرات رعایت و دنبال کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه پیش از حصول توافق احیای برجام، باید همه مسائل پادمانی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل شود گفت:  ایران بر بسته شدن پرونده اتهامی پادمانی در مذاکرات اصرار دارد باید این موضوع پایان یابد و طرف مقابل از هرگونه اتهام مجدد پرهیز کند این برای  آینده صنعت هسته ای ایران مهم است.

نماینده مردم شیراز تصریح کرد:طبیعی است که پایان مذاکرات نیازمند اراده سیاسی طرف های مقابل است آنها  بدون اراده  وارد عمل شدند، چون پاسخ روشنی برای خواسته های بحق ملت ایران  ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883975/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF

وی افزود:ایران از مذاکره هراسی ندارد و با منطق وارد گفتگوها  شده است این آمریکایی ها هستند که باید تکلیف خودشان را مشخص کنند، ایران خیلی روشن و صریح مواضع خود را در طول و بعد از مذاکرات اعلام کرده است.

دستگاه دیپلماسی راهبردهای نظام اسلامی  را در طول مذاکرات رعایت و دنبال کرده است