بذرپاش اجرای وعده رییس جمهور برای ساخت مسکن را برعهده گرفته است


تهران-ایرنا-عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی رای اعتماد نمایندگان را جلب خواهد کرد، اظهار داشت: بذرپاش اجرای وعده رییس جمهور برای ساخت مسکن را برعهده گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961939/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA