بذرپاش امسال ۵۰ درصد وعده‌های بخش مسکن را محقق می‌کند/ اکثریت نمایندگان موافق رای اعتماد هستند


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را صاحب فکر و برنامه عنوان کرد و گفت: بذرپاش امسال بیش از ۵۰ درصد وعده‌های داده شده در بخش مسکن را محقق خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961688/%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA